PlaagdierindexHieronder treft u de index van plaagdieren aan. Klik op een titel om de betreffende rubriek uit te klappen en te lezen. Dit is overigens slechts een overzicht van de meest voor­komen­de bronnen van over­last; vraagt u vrijblijvend naar meer in­for­ma­tie, ook wanneer u ver­moedt dat uw plaag niet op de lijst hier­onder staat.

Muis Muizen
Alleseters. Leven dichtbij de voedsel­bron, oftewel: de mens. Knagen aan alles (kabels etc.), vervui­len voedsel met hun urine en uitwerp­selen waardoor ze ziektes kunnen verspreiden.
Rat Ratten
Alleseters. Kunnen ziektes ver­sprei­den, en veroorzaken schade aan bouw­constructies, schuren, en bekabeling. Vestigt zich graag in vochtige, niet te warme ruimtes, bijv. kelders, kruip­ruimten, en graan- of hout­opslag.
Mot Motten
De mot zelf brengt geen schade toe aan textiel (kleding, vloer­bedek­king etc.); het zijn de larven die de schade veroor­zaken. Ze kunnen ook schade toe­brengen aan levens­middelen, daarom zijn ze onge­wenst voor de mens.
Mug Muggen
De steekmug is de bekendste. Ze leven dichtbij water omdat de larven hier groeien. Het zijn de vrouwtjes die steken en bloed­zuigen bij de mens; dit doen ze om eitjes aan te maken. De steekmug kan ziektes verspreiden onder mens en dier. Bij de mens kan de mug onder andere malaria, gele koorts en westnijl­ziekte ver­oor­zaken. Bij vee kunnen ze blauw­tong doorgeven. Vooral bij schapen is het gevaarlijk, die kunnen er doodziek van worden met soms de dood tot gevolg.
Vlieg Vliegen
De vlieg is een cultuurvolger, net als de rat en de muis. Dat houdt in dat hij de mens nodig heeft om zich te kunnen handhaven. Men treft vliegen vaak aan op vuilnis­belten, op afval en in de buurt van vee. Daar zijn ook vaak de larven (beter bekend als maden) van de vlieg te vinden. De vlieg kan ziekte­verwek­kers verspreiden zoals bacteriën, schim­mels en virus­sen. Dit kan tot voedsel­bederf leiden met alle aan­ver­wante over­last.
Wesp Wespen
Bouwt meestal zijn nest gemaakt van gekauwde houtvezel onder de grond, maar men ziet ze ook steeds vaker op plekken voorkomen waar ze niet gewenst zijn, zoals boven de grond in tuinen, onder een dak of zolder.
Overige vliegende insecten
Vraag ons wat wij voor u kunnen doen indien uw bron van overlast hierboven niet staat vermeld.
Bedwants Bedwantsen
De bedwants leeft van bloed van onder andere de mens en dankt de naam aan de plek in huis waar zich doorgaans de meeste bed­wantsen bevinden, namelijk in en rond het bed. De bedwants kan gewoon met je mee­reizen als je op vakantie bent geweest.
Kakkerlak Kakkerlakken
Kakker­lakken hebben een snelle voort­planting en leven in warme en vochtige ruimtes. Houdt niet van fel licht. Hoewel kakker­lakken zelf voor de mens onschadelijk zijn, kunnen ze bacteriën en ziektes over­brengen door van voedsel te eten en er hun be­hoef­te op te doen. Zijn moeilijk te bestrijden omdat ze zich op de dag schuil­houden, waardoor men vaak niet weet dat men een kakker­lakken­plaag heeft.
Mier Mieren
De meest voorkomende is de wegmier. Deze leeft voornamelijk buiten op vochtige plekken, bij­voor­beeld stenen, onder tegels etc. Ze vinden zande­rige bodem het prettigst. Komen op voedsel (zoetig­heid) af en kunnen daardoor voor grote overlast zorgen omdat ze met veel tegelijk binnen­komen.
Vlo Vlooien
Bloed­para­sieten. Bepaalde soorten leven van/bijten dieren en soms ook de mens. 95% ervan leeft van zoogdieren. Als men last heeft van vol­wassen vlooien in huis dan zijn die meestal te vinden in kieren en spleten, bijv. plinten en drempels. Tapijt is ook een favo­riet van de vlo omdat het een uit­stekende schuil­plaats biedt voor vlooienlarven. De meest voor­komende vlo in Nederland is de katten­vlo; deze kan ook bij hond en mens voor­komen.
Zilvervis Zilvervisjes
Zilver­visjes zijn voor­namelijk 's nachts actief en ver­stop­pen zich overdag. Ze leven het liefst in vochtige koele plaatsen (75 tot 95 procent lucht­vochtig­heid), zoals de kelder, toilet, badkamer en de keuken. In nieuw­bouw­woningen bevinden zich vaak veel zilver­visjes vanwege de nog vochtige muren en het gebruikte hout. Zilver­visjes komen vaak het huis binnen door mee te liften met voedsel, verhuis­dozen, meubi­lair, oude boeken, papier en oude kleding.
Overige kruipende insecten
Vraag ons wat wij voor u kunnen doen indien uw bron van overlast hierboven niet staat vermeld.
Boktor Boktorren
De meeste bok­torren eten als kever alleen boom­sappen, nectar en stuif­meel; de vrouw­tjes­boktor echter legt haar eitjes in het hout, in kieren en gaatjes. De larven van vrijwel alle soorten leven van planten en met name in al dan niet dood hout, en richten soms grote schade aan. Soms worden door aan levend hout te knagen planten­ziektes verspreid, maar ook kan de vraat­zucht forse schade ver­oor­zaken aan houten ob­jec­ten zo­als meu­be­len, dak­con­struc­ties en kunst­voorwerpen.
Houtworm Houtworm Houtworm
Dit zijn eigenlijk de larven van torren en/of kevers. Ze leven van alles wat van hout is, zitten het liefst in het zacht­ste ge­deel­te van het hout, of in rotte delen. Houtworm is te herkennen aan kleine gaatjes en het zo­ge­naam­de boormeel, poeder dat om of rond de gaatjes ligt.
Spin Spinnen
In Nederland en België leven ongeveer 700 soorten spinnen. Deze zijn niet gevaarlijk, maar hebben voor de meeste mensen iets engs omdat ze hun uiter­lijk tegen hebben. Ze zijn behaard, lange poten en komen on­ver­wacht uit een donker hoekje zetten.